top of page

 

Vitajte na webovej stránke študentiek Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorá vznikla v rámci slovenského projektu Po stopách totality z dielne Nadácie Milana Šimečku. Cieľom tohto projektu je nielen podnietiť v študentoch občiansky aktivizmus, ale aj prispieť k zmapovaniu priebehu normalizácie v mieste ich bydliska.

 

 

 

 

 

Projekt mapuje obdobie roka 1968 v meste Levice, poukazuje na skutočnosti, ako sa odrazilo obdobie súvisiace s Pražskou jarou na živote Levičanov a odkrýva stopy ich zápasu proti totalite. Webová stránka svojím návštevníkom ponúka i výsledky výskumu študentiek, ktoré zmapovali dianie v lokálnych novinách Pohronie, ako miestna tlač reagovala na situáciu súvisiacu s tzv. Pražskou jarou a následným príchodom vojsk Varšavskej zmluvy. Ďalšou ambíciou pátrania študentiek po nedávnej minulosti je zmapovanie reakcií občanov na príchod maďarských vojsk do mesta Levice na fotografiách  z tohto obdobia a získanie informácií o tom, ako Levičania vnímali túto situáciu v auguste 1968 a ako vplývala na ich životy.

 

 

Účasť mladej generácie na tomto projekte je skvelou príležitosťou ako získať informácie o nedávných dejinách, ktoré oni sami nezažili z lokálnych zdrojov, akými sú archív, múzeum, lokálna knižnica, či rozhovory s občanmi mesta – pamätajúcimi si obdobie totality. Mladí ľudia v súčasnosti majú nedostatok informácií o moderných dejinách Slovenska, osobitne o období rokov 1948 – 1989. Projekt i táto webová stránka preto približujú mladým vzťah medzi občanom a totalitným režimom a davajú im možnosť oboznámiť sa s prejavmi občianskej angažovanosti v minulosti.

 

Chceme vyjadriť naše presvedčenie, že naša webová stránka nezostane len študentskou prácou a projektom, ale predovšetkým,  zaujme a uspokojí svojim obsahom jej potenciálnych návštevníkov. Výsledky práce na projekte sú plodmi serióznej prípravy a štúdia študentov, ich spolupráce s pracovníkmi Nadácie Milana Šimečku, úzkej spolupráce s Mgr. Martou Švolíkovou, pracovníčkou levickej pobočky Štátneho archívu v Nitre, bádania v dokumentoch tejto inštitúcie i ústretovej podpory Tekovského múzea v Leviciach a mnohých iných zdrojov, ktoré sme našli v zdrojoch archívu , Tekovského múzea v Leviciach, v lokálnych novinách Pohronie a na internete.

Vitajte preto na našej stránke a potešte sa z výsledkov nášho bádania.

 

Lucia Žindelyová, Emília Žindelyová, Veronika Struhárová, Eva Šebová, Martina Lúžna

Študentky 2.A Obchodnej akadémie v Leviciach

 

bottom of page